drukuj

2010-12-10 14:48:19

O urzędzie


Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 3, 39-400 Tarnobrzeg
NIP: 867-10-28-490
REGON: 830462198
tel. (15) 823 00 30
(15) 823 63 93
(15) 823 63 80
fax. (15) 823 01 66
e-mail: rzta@praca.gov.pl
Dyrektor: mgr Teresa Huńka 

PUPPowiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że nie udziela odpowiedzi na otrzymywaną pocztą elektroniczną korespondencj?, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego, którego brzmienie jest nast?pujące:

„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazane osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych".

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
- osoby (imienia i nazwiska ) od której pochodzą,
- adresu (kodu pocztowego), miejscowości, ulicy i nr domu
- przedmiotu sprawy, której dotyczy.

 
Informacje o artykule

Autor: Izabela Łuczak
Zredagował(a): Barbara Diakowska
Data powstania: 10.12.2010 14:48
Data ostatniej modyfikacji: 09.10.2013 15:06
Liczba wyświetleń: 87092